Show AdContact Gary Matte
: 225-301-4052
: Clinton, LA
: $ 400

Ewe lambs $400 & Ram lambs $250 each